Lege Oharra

Ongi etorri gure webgunera eta eskerrak ematen dizkizugu webguneko legezko baldintzak irakurtzeko duzun interesagatik. Badakigu gai hau agian ez dela zure gustukoena, baina garrantzitsua da gure webgunearen erabiltzaileen eta gure erakundearen arteko harremanak definitzen dituzten termino eta baldintza legalei buruzko informazio guztia ezagutzea, web gune honen arduraduna den aldetik. Erabiltzaile gisa, garrantzitsua da termino horiek ezagutzea nabigatzen jarraitu aurretik.

SAT ULTZAMAKOAK gara (aurrerantzean POSTRES ULTZAMA), webgune honen arduradun gisa, gure erabiltzaileen informazioa berme osoz tratatzeko eta datu pertsonalen bilketa eta erabilera arautzen duten estatuko eta Europako eskakizunak betetzeko konpromisoa hartzen dugu.

Webgunean sartzea doakoa da, salbu eta erabiltzaileek kontratatutako sarbide-hornitzaileak emandako telekomunikazio-sarearen bidezko konexioaren kostuari dagokionez. Gure webgunea erabiltzeak erabiltzaile-izaera ematen dio erabiltzaileari (aurrerantzean, erabiltzailea), eta lege-ohar honetan jasotako baldintza guztiak onartzen ditu. Zerbitzua gure webgunearen bidez emateak erabiltzailea konektatuta dagoen unera arteko iraupena du. Beraz, erabiltzaileak arretaz irakurri behar du Lege ohar hau Ataria erabiltzeko asmoa duen aldi guztietan; izan ere, Ataria eta Lege Ohar honetan jasotako erabilera-baldintzak aldatu egin daitezkelako.

Webgune honek zorrotz betetzen ditu Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamendua, pertsona fisikoen babesari buruzkoa (DBEO), Datuak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa (DBLO), eta uztailaren 11ko 34/2002 Legea, Informazioaren Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzkoa.

Informazio Gizartearen Zerbitzuei eta Merkataritza Elektronikoari buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legearen 10. artikulua betez, POSTRES ULTZAMAren identifikazio-datuak azaltzen dira jarraian:

Titularra: S.a.t. ULTZAMAKOAK

IFZ: F-31566979

Helbidea: N-121-A, Km25, S.a.t. Ultzamakoak, 31797, Lantz (Nafarroa)

Telefonoa: +34 948 307 277

Helbide elektronikoa: info@postresultzama.com  

Erregistroko inskripzioa:

1º) JABETZA INTELEKTUALARI ETA INDUSTRIALARI BURUZKO INFORMAZIOA..

Postres ULTZAMA da webgune honen ustiapen-eskubideen titular esklusiboa. Postres ULTZAMA-k beretzat gordetzen ditu webgune honetatik eratorritako jabetza intelektual eta industrialeko eskubide guztiak, eta beharrezkoa da POSTRES ULTZAMA-k berariaz eta idatziz baimena ematea eskubide horiek erabiltzeko. Eskubide-erreserba honek kanpoko itxura hartzen du bere baitan, bai eta edozein formatutan web honen bidez sar eta bana daitezkeen edukiak ere, webgunearen nabigazio-kodea, -diseinua eta -egitura barne.

Postres ULTZAMA-k, edozein unetan eta aldez aurretik jakinarazi gabe, aldaketak eta eguneratzeak egin ahal izango ditu bere webguneko informazioan, konfigurazioan edo aurkezpenean. Postres ULTZAMA-k ahalik eta ahalegin gehien egiten ditu webgune honen bidez emandako informazioa argia, ulergarria eta egokia izan dadin, eta ahal den neurrian akatsak saihesteko eta, hala badagokio, konpontzeko edo eguneratzeko. Hala ere, POSTRES ULTZAMA-k ezin du bermatu akatsik ez dagoela, ezta informazioaren edukia etengabe eguneratuta dagoela ere.

Postres ULTZAMA ez da inola ere izango erakunde hornitzaileek edo laguntzaileek emandako irudien eta argazkien egiletzaren gaineko jabetza intelektualaren eskubideak ez betetzearen erantzule, eta uste izango da horien gaineko ustiapen-eskubideak titularrek behar bezala laga dizkietela aipatutako hornitzaileei.

2º) ERREGISTRATZEKO ETA WEBGUNERA SARTZEKO BALDINTZAK ETA BALDINTZAK..

Erabiltzaileak, gune honetara sartze hutsagatik, sarbide hori edozein dela ere, baldintza hauek onartzen eta eskuratzen ditu, eta baldintza horiek ezarriko dute webgune hau erabiltzeko araubidea. Titularrak edozein unetan aldatzeko eskubidea izango du, eta azken eguneratzean argitaratutakoak izango dira bisita bakoitzean aplikatu beharrekoak. Erabiltzaileak ez baditu baldintza hauek guztiak onartzen, ez du webgune honetara eta bertan dauden eduki eta zerbitzuetara sartzeko baimenik, eta berehala gunea utzi beharko du. Era berean, baldintza hauek webgunearen titularrak bidal ditzakeen komunikazio eta buletinei ere aplika dakizkieke, eta, beraz, erabiltzaileak baldintza hauek onartu beharko ditu sartzeko eta/edo erabiltzeko.

Postres ULTZAMA-k, erabiltzaileak aldi baterako edo behin betiko baztertzeko eskubidea izango du honako kasu hauetan:

  • Erabilera-baldintza orokor hauetako edozein ez betetzeagatik.
  • Legeak, morala eta ordena publikoa ez betetzeagatik.

3º) XEDEA.

www.postresultzama.com gure erakundearen webgune ofiziala da, eta aniztasun funtzionalen bat duten pertsonak gure gizartean sartzen laguntzea du helburu.

Gure webgunean guri buruzko informazioa aurkitu ahal izango duzu, ematen ditugun zerbitzuak, gure jarduerarekin lotutako berriak, eta gurekin harremanetan jarri ahal izango zara webguneko harremanetarako formularioetan adierazitako bideetatik edo posta elektronikoz info@postresultzama.com helbidean, aurrekoarekin lotutako edo ez lotutako beste eduki eta esteka batzuk eskaintzeko eskubidea geureganatuta.

4º) DATU PERTSONALAK BABESTEKO POLITIKA.

Zer datu biltzen ditugun eta datuak babesteko politikan nola tratatzen ditugun irakur dezakezu datuen babesa.

5º) BESTE WEBGUNE BATZUEKIKO LOTURA..

Debekatuta dago web guneko orri bat www.postresultzama.com webgunearen titularrarena ez den webgune bateko leiho batean «framing» izeneko teknikaren bidez aurkeztea, POSTRES ULTZAMA-ren berariazko baimena izan ezean.

Debekatuta dago «in line linking» teknikaren bidez www.postresultzama.com webgunearen bidez zabaldutako edukiak beste webgune batean sartzea, horrek POSTRES ULTZAMA-ren berariazko baimenik ez badu.

Baimena ematen da beste webgune batzuetan hipertestu-linkak (hiperestekak) ezartzeko. Esteka horiek www.postresultzama.com home page web orrira zuzenduta egongo dira, edo, hala badagokio, webgunearen beste edozein barne-orritara («deep link»), baldin eta dagozkion orrialdeak leiho oso batean eta bakoitzaren web helbideen azpian agertzen badira, eta webgunearekiko hiperesteka ezartzean dagokion erantzukizun eta arrisku osoa bere gain hartzen badute.

6º) ERANTZUKIZUNAK..

Pertsonek konpromisoa hartzen dute POSTRES ULTZAMA-k bere webgunearen bidez eskaintzen dituen edukiak eta zerbitzuak behar bezala erabiltzeko eta ez erabiltzeko (I) legez kanpoko jarduerak, legez kanpokoak edo fede onaren eta ordena publikoaren aurkakoak egiteko; (II) izaera matxista, arrazista, xenofoboa, pornografiko-ilegala, terrorismoaren apologia edo giza eskubideen aurkako erasoa duten edukiak edo propaganda zabaltzea; (III) POSTRES ULTZAMA-ren edo haren erakunde hornitzaileen sistema informatikoetan kalteak eragitea; (IV) POSTRES ULTZAMA sarean birus informatikoak edo kalteak eragin ditzaketen beste edozein sistema sartzea edo zabaltzea; (V) edukiak biltzeko edo deskodetzeko teknikekin zerikusia duten eta baimendu ez diren jarduerak garatzea.

Erabiltzaileak edo Internet erabiltzen duen beste edozein pertsonak jakingo balu webguneak eduki edo zerbitzu ez-zilegi, kaltegarri, iraingarri, bortitz edo moralaren aurkakoak erakusten dituela, edo estekatutako guneek eduki hori duten orrialdeetara igortzen badute, POSTRES ULTZAMA-rekin harremanetan jarri beharko da legezko ohar honetan adierazitako helbide elektronikoan, eta, behar izanez gero, behar bezala identifikatuko dira egitate desegokiak. Jabetza intelektual eta industrialaren eskubideak urratuz gero, urratutako eskubidearen titularraren datu pertsonalak ere eman beharko ditu, egitatearen berri ematen duena ez den beste pertsona bat denean. Era berean, eskubideen titulartasunaren legitimazioa egiaztatzen duen titulua aurkeztu beharko du, eta, hala badagokio, titularraren kontura jarduteko ordezkaritza-titulua, jakinarazten duena ez den beste pertsona bat denean, eta erreklamazioan jasotako informazioa zehatza dela adierazten duen berariazko adierazpena.

POSTRES ULTZAMA-k klausula honetan aurreikusitako jakinarazpena jasotzeak ez du esan nahi, Gizarte Zerbitzuei buruzko Legean xedatutakoaren arabera, komunikatzaileak adierazitako jarduerak eta/edo edukiak benetan ezagutzen dituenik.

Postres ULTZAMA-k ez ditu inola ere bermatzen eskaintzen dituen eduki eta zerbitzuen zehaztasuna, edukia, osotasuna, legezkotasuna, fidagarritasuna, gaurkotasuna, egiazkotasuna, zehaztasuna, funtzionamendua edo erabilgarritasuna, eta uko egiten die eduki eta zerbitzuen gaineko erantzukizunei, ezta, hala badagokio, izan ditzaketen kalteei ere. Eskaintzen den informazioa hutsa da, eta ez da ezeren adierazgarri. Era berean, POSTRES ULTZAMA-k ez du bere gain hartzen eskainitako edukiak behar bezala ez erabiltzearen erantzukizuna, eta uko egiten dio horri buruzko erantzukizun orori.

Postres ULTZAMA ez da zuzenean edo subsidiarioki edukien kalitatetik, fidagarritasunetik, zehaztasunetik edo zuzenketatik erator daitezkeen erreklamazioen erantzule egiten.

7º) ZERBITZUA EMATEA..

Postres ULTZAMA-k bere programak aldatzeko eskubidea du, baita emandako datuen sistematizazioa eta sartzeko eta transmititzeko ezaugarri teknikoak ere. Aldaketa horiek instalatutako aurreko bertsioekin bateragarria den erabilerarik uzten ez dutenean, POSTRES ULTZAMA, bere webgunearen bidez jakinaraziko du. Era berean, aldaketa teknikoengatik edo matxurengatik zerbitzua partzialki edo osorik eteteko eskubidea gordetzen du, eta aldez aurretik bere webgunearen bidez edo horretarako prestatutako beste edozein guneren bidez jakinaraziko du.

Postres ULTZAMA-k, ahal den neurrian, erabiltzaileak webgunearen orrialdeetan nabigatzeko erabiltzen dituen euskarri teknikoen segurtasun informatikoa zainduko du. Hala ere, Internet ezin denez bitarteko segurutzat hartu, POSTRES ULTZAMA-k ezin du bermatu hirugarrenek sartutako birusik edo bestelako elementu kaltegarririk ez egotea, baldin eta sistema informatikoan, dokumentu elektronikoetan edo webgune hau bisitatzen duen erabiltzailearen fitxategietan kalteak edo alterazioak eragin baditzakete. Ondorioz, POSTRES ULTZAMA-k ez du erantzukizunik izango elementu horiek erabiltzaileei eta hirugarrenei eragin diezaieketen kalte-galerengatik.

Ez da POSTRES ULTZAMA-ren erantzukizuna une honetan ezarrita dagoen sistema eragilea, ez eta haren funtzionamendu okerrak ekar ditzakeen ondorioak ere.

Postres ULTZAMA-k beretzat gordetzen du bere webgunean egoki iritzitako aldaketak aldez aurretik jakinarazi gabe egiteko eskubidea, eta horren bidez ematen diren edukiak eta zerbitzuak aldatu, ezabatu edo gehitu ahal izango ditu, baita eduki eta zerbitzu horiek bere webgunean aurkezteko edo kokatzeko modua ere.

8º) IRUDI eta DISKLAIMER-ESKUBIDEAK..

Postres ULTZAMA ez da webgunearen mende ez dauden eta POSTRES ULTZAMA-k kudeatzen ez dituen eduki, informazio eta irudien erantzule egiten, nahiz eta webgunean agertu POSTRES ULTZAMA-k sinatutako edozein hitzarmeni jarraiki.

9º) ARAU-HAUSTEAK..

Postres ULTZAMA-k aurreko baldintzak ez betetzea bilatuko du, baita bere webgunearen erabilera debekatu eta bidegabe oro ere, zuzenbidean dagozkion ekintza zibil eta penal guztiak gauzatuz.

10º) BALIOZKOTASUNA..

Abisu honen klausularen bat edo zati bat baliogabetzat jotzen bada, inguruabar horrek ez du eraginik izango gainerakoen baliozkotasunean.

11º) JURISDIKZIO ETA FORU APLIKAGARRIA..

Badakigu ondo konponduko garela, baina gerta daitezkeen egoera guztiak zehazteko, jakinarazi nahi dizugu webgune honi eta bertan eskaintzen diren edukiei buruz sortzen den edozein eztabaidari aplikatu beharreko legea Espainiako legea izango dela. Alderdiek erabaki dute Iruñeko epaitegi eta auzitegien mende jartzea, eta beren-beregi uko egitea legokiekeen beste edozein foruri, salbu eta zure lege nazionalaren arabera legezko foruaren arauketa bat badago, esanbidezko men egiteko aukera baztertzen duena; kasu horretan, lege-xedapenari jarraituko zaio.

Azken eguneratzea 2021eko ekainaren 14an